Ano ang Ivermectin? At para saan ito?

Ang Ivermectin ay gamot na inaprubahan ng FDA para sa taong may intestinal strongyloidiasis at onchocerciasis, ito ay kondisyon na dulot ng parasitikong bulati.

Read More