Ang tuyot na bundok na muling nabuhay

Dahil sa pag mamahal ng isang matanda sa kaniyang kapaligiran pati na sa kaniyang kalugar, ay...

Read More