Altapresyon o High Blood Pressure: Naiintindihan Mo ba ‘to?

Noong 2019, tinatayang 15 milyong Pilipino ang may high blood pressure o altapresyon. Halos 50% ng...

Read More