Halo-halo, pamawi sa init ng panahon

Ang facemask ay isa sa pinaka importanteng proteksyon natin para hindi tayo mahawaan at hindi rin tayo makahawa ngayong panahon ng pandemya.

Read More