Covid 19 maaring kumalat sa mga pampublikong palikuran

Hindi man nanaisin ng isang tao na magtagal ng maraming oras sa isang pampublikong palikuran...

Read More