FacE Mask Bilang Isang Problemang Pangkapaligiran

Ang facemask ay isa sa pinaka importanteng proteksyon natin para hindi tayo mahawaan at hindi rin tayo makahawa ngayong panahon ng pandemya.

Read More