Nabibilang ka ba sa komunidad ng mga taong may kapansanan o mga PWD -persons with disabilities? Alamin ang iyong mga karapatan! Alamin ang mga PWD laws sa Pilipinas

RA 7277 o ang Magna Carta for Disabled Persons

Philippine Information Agency

Dito binigyang kahulugan kung ano ang kapansanan at sino ang mga PWD. Dito rin nakapaloob ang pagtawag mula “disabled” sa “Person with Disability” sa may kapansanan. Inamyendahan ito upang palawakin pa ang benepisyo at pribilehiyo ng mga PWD.

Isa rito RA 10754

Philippine Information Agency

Mas pinarami ang sakop ng 20% diskwento dito mula sa mga pasahe hanggang sa mga pagkain at akomodasyon.

Isa rin sa mga amyenda nito ang RA 10524  

Ito ang nagsasabi na kailangang 1% ang PWD workers sa mga public workplaces.

Lahat ng mga ahensya, korporasyon o korporasyon ng pamahalaan ay dapat magreserba ng hindi bababa sa 1% ng lahat ng mga posisyon para sa mga PWD.

Gayundin, ang mga pribadong korporasyon na may higit sa 100 empleyado ay hinihimok na magreserba ng hindi bababa sa 1% ng lahat ng mga posisyon para sa mga PWD

RA 10070

Slide Share

Pagtatayo ng mga PWD Affairs Office o PDAO sa iba’t-ibang munisipalidad

at ang pinakabago, ang RA 11228 

Ito ang PhilHealth Coverage sa mga PWD.

Batas Pambansa Blg. 344

Philippine Information Agency

Kilala rin ito bilang “Accessibility Law” ng Pilipinas. Ito ang batas sa pagpapabuti  ng kapaligiran upang maging kagamit gamit sa mga PWD. Nakapaloob dito ang mga probisyon na dapat sundin ng mga disenyo ng mga lugar. Kasama rito ang mga pampublikong gusali, mga pasilidad,  kalsada, maging ang transportasyon. Ilan sa halimbawa nito ang mga ramps at handrails.

Republic Act 10336

Rappler

Ito ang batas na kailangang gawin ng komisyon sa election na accessible ang lugar na pagbobotohan o polling places Upang makaboto ang mga PWD at senior citizens

Republic Act 11106

Philippine Information Agency

Ito ang The Filipino Sign Language Act, Na nagmamandato sa paggamit ng Filipino Sign Language sa mga paaralan, sa media, at sa mga pinagtatrabahuhan.

Ang tanong, naipapatupad nga ba ang mga PWD Laws sa Pilipinas?