Tanong mo rin ba paano magkaroon ng Cryptocurrency gaya ng Bitcoin? Isang matalinong uri ng pera ang Bitcoin. Alamin kung paano dito.

Ang Cryptocurrencies na minsang inakala ng marami na isa lamang scam o kalokohan ay unti-unti na ngayong tinatanggap na legal na uri ng digital currency. Nakuha nito ang interes ng mga malalaking tao sa financial industry na nakatulong sa paglago nito.

Isang matalinong uri ng pera ang Bitcoin. Nagbibigay ito ng solusyon sa mga problema ng ekonomiya na may kaugnayan sa Centralized Currency.  Maaaring maging mahirap maintindihan ang Bitcoin dahil sa hindi ito pera na nahahawakan Sa madaling paliwanag, isang bank-free internet money ang Bitcoin

Pinapagana ng blockchain technology ang decentralized currency na ‘to. Nakalista o nakatala ang lahat ng Bitcoin transaction sa Blockchain. Isang talaan o ledger ang blockchain na makikita ng publiko ang lahat ng Bitcoin transactions.

PAANO MAGKAROON NG CRYPTOCURRENCY gaya ng Bitcoin?

May apat na paraan para magkaroon ka nito:

Una, sa pagbili nito.

Binance

Kung nais mong ipagpalit ang Philippine Peso sa Bitcoin, kailangan mo ng cryptocurrency broker gaya ng BTC Direct.  Maaari kang magbayad gamit ang iyong pera sa bangko o cards,at ipalit ito sa bitcoin na ipapadala sa’yong digital wallet.

Pangalawa,  magkakaroon ka ng bitcoin sa pagmimina o bitcoin mining.

ualberta

Kailangan ng matinding computing power ng iyong computer sa pagsagot ng mathematical puzzles. Dati, makakasali na ang isang regular na laptop sa mining network, Ngunit ngayon, kailangan mo na ng mga machines na dinisenyo para sa pagmimina ng Bitcoin At malaki ang halaga ng mga mining machines na ito.

Pangatlo, tumanggap ng bitcoin bilang parte ng iyong sahod.

GitHub

May ilang kumpanya na maaaring piliin ng mga empleyado nito na tumanggap ng bitcoin sa kanilang sahod. Sila ang magsasabi kung ilang parte nito ang bitcoin at ilalagay sa kanilang digital wallets. 

Pang-apat, magkakaroon ka ng Bitcoin kung tatanggap ka ng bitcoin bilang bayad sa’yong produkto o serbisyo.

Napakarami na ngayon na mga tindahan, online man o hindi, na tumatanggap ng bitcoin bilang bayad.

Ito ang orihinal na disenyo ng Bitcoin. Nilikha ito bilang digital payment system na maaari ang peer-to-peer payments.

Pag-usapan natin ang Peer-to-Peer Network sa susunod.