Mahigit isang taon narin simula ng dumanas ng pandemya ang buong mundo at isa ang sector ng edukasyon sa mga naapektuhan ng ilang pagbabago na nagresulta sa pag papatupad ng ONLINE Class set-up kumpara sa nakasanayang “face-to-face learning”.

Dahil sa biglaang transisyon na ito karamihan ay di naging handa, unang una na riyan ang mga mag-aaral dahil kinakailangan pa nila ng mga kagamitan tulad ng computer, mobile phone o kaya naman ay tablet upang makalahok sa ONLINE CLASS na ginagamitan rin ng internet.

it lingid naman sa ating kaalaman na hindi lahat sa atin ay may kakayahang magkaroon ng ganitong mga kagamitan dahil ang iilan ay hikahos din sa buhay. Hindi ito naging madali dahil maraming magaaral ang napahinto nalang sa pagaaral dahil hindi makabili ng kagamitan pang online class. Subalit may ilan din namang nakahanap ng paraan upang makapagpatuloy sa pag-aaral.

Maging ang mga guro ay malaki din ang ginawang adjustment upang epektibong maibahagi ang kanilang aralin sa mga mag aaral. Naging suliranin at hamon sa mga tradisyonal o may edad na guro ang pag gamit ng makabagong technolohiya. Gayunin din naman ang ahensya ng Kagawaran ng Edukasyon, sila ay humarap din sa samu’t saring problema na kinaharap sa pagbabagong ng sistema sa edukasyon at ang karamihan ay nagtatanong kung kailan nga ba babalik ang lahat sa dati?

Ang ONLINE CLASSROOM arrangement ay ipinatupad upang maiwasan ang pagkalat ng nakahahawang sakit at maging ligtas ang mga magaaral, guro pati narin ang publiko.

Sa kabila ng malawakang pagpapatupad ng lockdown nakapagpatuloy pa rin naman ang mga estudyante mula elementarya hanggang kolehiyo  sa kanilang pag-aaral. gamit ang computer, mobile phones o tablet na ang ilan sa kanila ay ginawan lamang ng paraan ng kanilang mga magulang upang mayroong silang magamit pang online class.

Bagama’t mas epektibo parin ang naidudulot ng “face-to-face learning” sa loob ng silid-aralan kung saan ay may personal na interaksiyon sa pagitan ng guro at mga estudyante, dito naman sa online class ay mas kailangan parin ng mga guro na gawing mas masigla at epektibo ang paraan ng kanilang pagbabahagi ng aralin upang ang mga bata ay magkaroon ng focus at kooperasyon. 

Ang tanong ng nakararami, kailangan nga ba babalik ng normal ang lahat? O babalik pa nga ba ito? O kailangan na nating tanggapin ang bagong kasanayan? 

PANOORIN ANG buong video…