Marahil, karamihan sa ating mga Pinoy ay di gaanong pamilyar sa LIFE INSURANCE dahil sa pamumuhay na ating kinagisnan at aminin man natin sa hindi, tayo ay di gaanong bihasa sa larangan ng pinansyal kaya naman halos karamihan sa atin ay di marunong mag manage ng ating mga kinikita. Ngunit may iilan din namang nagtagumpay sa ganitong pamamaraan.

Freepik

Ang insurance ay nagbibigay ng proteksyon sa mga panganib o emergencies—insurable event—tulad ng pagkakasakit, aksidente, sakuna, kalamidad at pagkamatay. Buhay ng tao ang binibigyan ng proteksyon at ari-arian naman ng sa tinatawag na non-life insurance.

Ating pag usapan.

Ang life insurance ay insurance na may kinalaman sa pagkamatay ng tao. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa pagkawala ng source of income kapag namatay ang insured. Sa pagkamatay ng insured, makakatanggap ng benepisyo ang nakatalagang benepisyaryo. Sa makukuhang life insurance benefit, maaari itong magamit ng maiiwang benepisyaryo sa pang gastos sa araw araw araw, pambayad ng maiiwang utang kung meron man, pampaaral sa mga anak, panimula ng negosyo o kaya ay pambayad ng bahay.

ANO NGA BA ANG DAPAT MONG MALAMAN SA LIFE INSURANCE? 

Ano ang purpose nito sa buhay nating mga pinoy at Bakit dapat lahat tayo ay meron nito?

1. Insurance = Protection

Ang purpose ng life insurance ay proteksyon sa mawawalang income kapag namatay ang insured at para magtuloy ang buhay ng pamilyang maiiwan mo.

2. Insurance = Financial Security

Financial security at stress free para sa mga beneficiaries na maiiwan natin. 

3. Insured young = Cheaper premium 

Kung bata ka pa nag avail ka na mas mura ang iyong babayaran na life insurance premium dahil less likely ka na magkakasakit o mamamatay. Kapag naman nasa mid 30’s or 40’s mas mahal na ito dahil prone ka na sa mga sakit. 

4.. Insurance = not an Investment

Ang insurance ay hindi investment. Ang investment ay nagdadala ng kaperahan sa iyo mula sa iyong mga asset, sa madaling salita asset na nag gegenerate ng income. Ngunit mayroon din naman uri ng insurance na may kasamang investment na tinatawag na VUL. Ayon sa Investopedia, ang Variable Universal Life Insurance ay uri ng permanent life insurance policy kung saan ay may built-in savings component that allows for the investment of the cash value. 

5. Insurance = not a scam

Ang insurance ay hindi scam kapag sinabi sayo ng iyong Financial Advisor na mayroon kang makukuhang 1 million pesos mula sa iyong insurance o higit pa. Ang kadalasang naloloko ay ang mga kulang sa edukasyon o impormasyon sa mga bagay na pinapasok nila. Ngunit dito sa insurance mayroon gagabay at aasikaso sayo para maintindihan mo ang konsepto at kahalagahan ng insurance.

That’s the beauty of insurance. Whoever invented insurance has left us a legacy to not only think of ourselves but, also our family. Sana lahat ng pinoy na appreciate ito.

Ang pagpaplanong pinansyal ay napaka importanteng aspeto ng ating buhay dahil dito nakasalalay ang ginhawa ng ating kinabukasan.

“If someone is young and single, their need is minimal. If they are responsible for supporting a family, ensuring adequate protection is crucial.”