Isang dog sanctuary ang kauna-unahang nagbukas ng pinto para sa mga retired army dogs sa Angat, Bulacan. Ang Hound Haven K-9 Retirement and Rehabilitation Cenrer ay kumakalinga sa mga retiradong aso, kung saan sinasailalim nila ang mga ito sa pagsasanay sa paguugali upang maihanda sila sa posibleng pagaampon at ipamuhay nila ang natitira nilang buhay bilang alagang hayop ng pamilya.

Ang Hound Haven

Hound Haven
Hound Haven

Nagsasagawa rin ng masusing pagtatala ng medical profile ang Hound Haven kasama ang Philippine Army K-9 Unit pati ang mga Dog Behavorist at mga beterinaryo upang bago ilathala ang kanilang profile sa online para sa mga interesadong taga-pagalaga.

Masusing sinasala ang mga potensyal na magulang ng mga aso na mag-aampon dahil hindi sapat na sabihin lamang na maaari nilang alagaan ang aso at magbayad ng 5,000.

Hound Haven
Hound Haven

At kapag naiturn over na sila sa bago nilang pamilya, ay humihingi ng update na picture at video upang mamonitor pa rin sila.

Narito ang ilan sa larawan ng mga nakapagampon na sa Hound Haven,

Hound Haven
Si bbrando at ang kanyang bagong pamilya.
Si Tootsie at ang kanyang bagong pamilya. @shairagelacioTootsierollgram

Hindi lang mga retiradong aso ang inaalagaan sa Hound Haven kundi pati na rin ang mga asong nasasagip sa lasangan.

“We don’t like calling it a ‘pound’ not only because of the negative connotation, but also because we do more than [putting] dogs in a kennel,”

Addi dela cruz ( co-founder)

Sa ngayon ay may 13 na retiradong canine na inaalagaan at maaari nang ampunin.

“Dogs are very sensitive and loyal beings. They get attached easily so uprooting them from a place they consider home to a new one is a significant event,”

Addi dela cruz ( co-founder)

Just a quick Trivia! Alam niyo ba na ang German Shepherd ni Pres. Joe Biden ang ikalawang rescue dog na makakaapak sa white house.

Photo Courtesy of Hound Haven Philippines.