• Kamangha-mangha ang First Use of Insulin na nangyari noong 1922 sa Toronto General Hospital sa mga batang comatose dahil sa Diabetes Ketoacidosis.
  • Isang grupo ng mga dalubhasa, sa pangunguna ni Doctor Edward Banting kasama sina John  Macleod, Charles Best, at James Collip, ang mga tao sa likod ng makasaysayang first use of Insulin sa mga bata noong 1922.
  • Si Leonard Thompson ang unang naturukan ng bagong iniksyon- ang Insulin noong 1922.

Taong 1922, sa Toronto General Hospital, isang grupo ng mga dalubhasa sa medisina ang nagpunta upang gamutin ang mga batang comatose dahil sa diabetic ketoacidosis. Pumasok sila sa isang malaking kwarto o ward na puno ng mga batang halos mamamatay na habang ang kanilang mga magulang ay nasa tabi nila at tila hinihintay na lamang ang sasapitin ng anak. Isa-isang pinuntahan ng mga doktor ang bawat bata, at tinurukan ng bagong iniksyon- ang insulin. Habang nagpapatuloy sila sa pag-iiniksyon, unti-unting gumigising ang mga bata mula sa pinakauna. Gumising ang lahat mula sa kanilang diabetic comas. Ang nakapanlulumong tanawin ay napalitan ng kagalakan.

freepik.com

Ang Diabetes mellitus (DM) ay isa sa karaniwan na malubhang sakit sa buong mundo. Isa lamang termino ang Diabetes mellitus para sa napakarami pang uri ng sakit na konektado sa mga problema sa pagproseso ng katawan ng asukal. Noon pa man, ang diabetes ay kilala na pagkakaroon ng matamis na ihi (glycosoria).

Sa Canada nga lamang noong 2009, mayroon ng 2.35 milyong tao na may diabetes. Sa Pilipinas lamang, noong 2014, mayroon ng humigit kumulang na 3.2 milyon kaso ng Type 2 Diabetes. Pinaniniwalaan din na 1.7 milyong Pilipino ang may Type 2 Diabetes ngunit hindi nila alam. (Diabetes Care in the Philippines by Gerry H.TanMD)

hekint.org

Bago ang taong 1922, halos lahat ng may Diabetes ay namamatay. Hindi epektibo ang karamihan ng uri ng paggagamot noong 18th century. Noong 1797, niresetahan ang mga pasyente na kumain ng pudding na gawa sa dugo ng hayop, taba at panis na karne. Ang ilan ay binibigyan ng opium para bawasan ang sakit na nararamdaman.

Pinayuhan din ang mga pasyente na kumain ng mas marami at kung minsan pa pinadadagdagan ang pagkain nila ng asukal. Hindi tama ang payo na ito at nagresulta lamang sa madaling pagkamatay. Maraming pag-aaral at sinubukan ang mga doktor ngunit hindi gaanong epektibo ang mga ito. 

Wikimedia Commons

Noong Oktubre 1920, nadiskubre ni Dr. Frederick Banting kung paano niya makukuha ang katas mula sa pancreas ng mga aso at mula rito ay makakuha ng mga buo pang mga pulu-pulong cells. Nanghingi rin siya ng tulong sa ibang mga dalubhasa, na sina John  Macleod, Charles Best, at James Collip. Nakabuo sila ng pamamaraan para linisin ang insulin. Makalipas ang halos sampung buwan, handa na ang iniksyon para subukan naman sa tao. 

hekint.org

Si Leonard Thompson, isang katorse anyos na may diabetes, ang pinakaunang naturukan ng unsulin. At anim na pasyente paang naturukan ng insulin noong Pebrero 1922. Positibo ang naging resulta sa kanilang lahat. 

Wikimedia Commons

Kumalat ang balita tungkol sa nadiskubre ni Dr. Banting. Maraming sumusulat sa kanila at humihingi ng kanilang tulong. Kung dati’y  walang makakatulong laban sa diabetes, ngayon ang mga taong may diabetes ay naligtas ang mga buhay. Naibalik ang sigla ng mga nanghihina at natulungang mamuhay muli ng normal. 

Wikimedia Commons

Salamat kay Dr. Banting at sa grupo na kanyang binuo! Hindi man lunas ang insulin para sa diabetes, napakarami ang natutulungan nito sa paglaban sa sakit.

Panoorin ang aming video tungkol dito: