Ayon sa dalawang ahensya ng UN, ang mga kinakaharap na pagsubok ng Democratic Republic of Congo (DRC) ay ang kagutuman, sakit gaya ng lumalaganap na pandemic ngayon na COVID 19 at karahasan.

Malaking lebel ng kagutuman sa Congo

Mahigit 27 milyon katao sa DRC – isa sa tatlo sa populasyon ang naapektuhan ng tinatawag na “high acute food insecurity”. Mas mataas ito sa 13 milyon noong 2018. Pitong milyong katao ang nagpupumilit na maka-survive sa “emergency levels of food insecurity” ayon sa UN Food and Agriculture Organization (FAO) at World Food Programme (WFP).

Sa ngayon ay nabigyan na ang 8.7 milyong katao sa DRC ng matatawag na “life-saving food”.

“For the first time ever we were able to analyze the vast majority of the population, and this has helped us to come closer to the true picture of the staggering scale of food insecurity in the DRC,” ani Peter Musoko, WFP’s representative ng DRC.

Ang ilan sa nakakaapekto sa kagutuman sa DRC ay dahil ang populasyon rito ay 100 million katao, ang ikalawa sa pinaka malaking bansa sa Africa at ang pinaka huli sa pagasenso. Isa pa ay ang mahigit sa 40 mga armadong grupo sa DRC na nagreresulta para sa mga magsasaka na mawalan ng kapanatagan sa mga bahagi ng lalawigan ng Hilagang kivu na naglulunsad ng madalas na pag-atake sa mga nayon.

Maging ang pandemya na dulot ng Corona virus ay nakakaapekto dito at ang pagkalat ng mga sakit tulad ng tigdas na siyang nagpapalala sa kalagayan ng mga Congolese. Laganap din ang kolera at malaria at nagkaroon pa ng karagdagang pagsiklab ng ebola.

Sa harap ng mga hamon na kinakaharap ng DRC ay binawasan pa ng gobyerno ng DRC ang 2021 budget nila ng 38% nang dahil na rin sa pandemya.

Ayon FAO ang prayoridad nila ngayong taon ay mapabuti ang pagabot ng tulong sa mga magsasaka gaya ng access sa mga kagamitan at mga binhi. Magbigay ng mga hayop at mas mahusay na pagiimbakan para sa mga pananim at na makakatulong na labanan ang mga sakit sa hayop at halaman.

“Pray for our health first, then pray for humanity.”

Maxime Lagace

“The sole meaning of life is to serve humanity.”