Hindi man nanaisin ng isang tao na magtagal ng maraming oras sa isang pampublikong palikuran ngunit kung minsan ay hindi ito maiwasan ng iilan.

Ngunit kapag nalaman o natuklasan ninyo ang nilalaman ng pag-aaral ng ilang siyentista ay maaaring hindi mo na naisin na magtagal pa pagkatapos ng pag-flush sa isang pampublikong palikuran o pinakamalala ay tiisin mo na lang ang iyong pag-ihi o pag-dumi hanggang sa ikaw ay makauwi sa sarili mong tahanan.

Ayon sa mga ilang serye ng pagsisiyasat ng isang grupo ng siyentista mula sa Florida Atlantic university’s College of Engineering at Computer Science na naglalaman ng mikrobyo sa mga aerosol droplets na nabubuo mula sap ag-flush ng toilet o pag ihi sa mga pampublikong palikuran.

Gamit ang particle counter, sinukat ng mga mananaliksik ang laki at bilang ng mga droplets kapag nagflush. At natagpuan na umaabot ito ng hanggang limang talampakan o isa’t kalahating metro sa loob lang ng bente (20) Segundo o mas matagal pa pagkatapos mag-flush

Natuklasan din nila ang mas Malalang pangyayari na may ilang bilang pa rin  ng droplets sa hangin kahit na ito’y nakasarado ng takip. Nangangahulugan lang ito na ang mga aerosol droplets ay maaaring makatakas sa pamamagitan ng maliliit na puwang sa pagitan ng takip at upuan sa pampublikong palikuran.

“After about three hours of tests involving more than 100 flushes, we found a substantial increase in the measured aerosol levels in the ambient environment with the total number of droplets generated in each flushing test ranging up to the tens of thousands,” study co-author Siddhartha Verma said in a press release issued Tuesday.

Nakakatakot  malaman na kahit anong ingat natin sa ating sarili ay may mga bagay talagang makakapagbigay sa ating ng sakit dahil pareho ang banyo at urinal ay nakabubuo ng maraming droplets na maaaring maghatid ng nakakahawang organism gaya na lamang ng COVID 19.

  Karaniwan mang kumakalat ang COVID 19 sa pamamagitan ng mga droplets ng  taong may naturang karamdaman kapag ito  ay umubo, huminga o bumahing sa taong katabi o nakasalamuha nito ay masasabing kabilang na rin ang pagflush sa isa sa naturang dahilan ng pagkalat ng sakit na COVID 19.

Ayon sa mga mananaliksik, kapag pinagsama-sama ang lahat  ng detalye mula sa hindi maayos na betilasyon, masikip na lugar at pasukin na mga pampublikong palikuran gaya ng mga mall, terminals at iba pa ay maaaring maging “hot bed” para sa mga mikrobyo at virus ang mga palikuran na ito.

Avoid CROWDED PLACES;

CLOSE-CONTACT SETTINGS, especially where people have conversations very near each other;

CONFINED and enclosed spaces with poor ventilation.