Ang gagawin ng tao na aksyon ay binabase niya sa kung ano ang gagawin ng nasa paligid niya Mas tumutulong ang tao kapag nakita nyang kumikilos ang iba. Tinatawag ang ganitong behavior ng tao na “Bystander Effect” Ito ang nagsasabi na ang presensya ng marami ang nakakaimpluwensya sa kanya na kumilos o tumulong.

Sinasabi natin na “there is strength in numbers,” Kapag mas marami, mas malakas o mas marami ang tutulong Kapag nasa lugar tayo na maraming tao, tingin natin, mas ligtas tayo dahil marami tayong kasama, maraming tutulong sa atin kung may mangyari man satin. Ngunit ayon sa Psychology, Hindi laging totoo ito.Panoorin ang VIDEO na ito.

Nagkunwari ang tao na ito na nangangailangan ng tulong. Ngunit walang tumulong sa kanya. Isa naman babae ang nagkunwari hinimatay sa daanan. Wala paring lumalapit. Hanggang sa makalipas ang ilang pang  minuto, doon pa lamang may lumapit para tumulong

Tinatawag ang ganitong behavior ng tao na “Bystander Effect” Ito ang nagsasabi na ang presensya ng marami ang nakakaimpluwensya sa kanya na kumilos o tumulong.

Ayon sa mga pag-aaral, kahit na emergency, maaaring hindi tumulong ang isang tao kapag nakikita niyang marami ang hindi rin tumutulong. Importante ang dami ng tao na nasa paligid niya. Kung mas marami ang hindi kumikilos, mas kaunti ang tulong. Nakakaimpluwensya ang gagawin ng iba sa pagtulong natin

Nagsimula ang pag-aaral dito matapos ng pagpatay sa isang Amerikana na si Kitty Genovese noong 1964.

The Luna Park Gazette

Sinasabi na marami ang saksi, ngunit walang tumulong kay Kitty

Ginamit ang kwentong ito na halimbawa kung gaano kalakas ang impluwensya ng iba sa gagawin ng isa. May dalawang dahilan ang tao sa pagkilos:

Una, social influence

psychologistworld

Ang gagawin ng tao na aksyon ay binabase niya sa kung ano ang gagawin ng nasa paligid niya Mas tumutulong ang tao kapag nakita nyang kumikilos ang iba.

Pangalawa, diffusion of responsibility

linkedin

Iniisip nya na may iba naman na kikilos o tutulong Kaya wala na lang syang gagawin. Mas tumutulong ang tao kapag nag-iisa lamang siya na nakakita sa sitwasyon. Ngunit kung meron siyang mga kasama, ang kagustuhan nya na makatulong ay nababawasan. Nakakaimpluwensya rin ang kakayahan nya na tumulong sa sitwasyon

Ayon parin sa pag-aaral, Nakakaimpluwensya sa tao upang tumulong ang kanyang personalidad at katangian Bukod sa impluwensya ng tao na nasa paligid niya.

Ikaw, naniniwala ka ba sa Bystander Effect? Kikilos ka rin ba kapag may nangangailangan ng tulong o magiging bystander ka lang rin?