Ano ang Law of Attraction

Ang Law of Attraction ay isang pilosopiya. Sinasabi nito na ang positibong kaisipan ay nagdudulot ng positibong  resulta sa buhay ng isang tao. Samantalang ang negatibong kaisipan ay nagdudulot negatibong kinalabasan. Ito ay batay sa paniniwala na ang mga saloobin ay isang uri ng enerhiya at ang positibong enerhiya ay umaakit ng tagumpay sa lahat ng mga larangan ng buhay, kabilang dito ang kalusugan, pananalapi, at mga ugnayan.

May mga pangunahing  prinsipyo na bumubuo sa Law of Attraction:

Una, Like Attracts Like, ang mga katulad na bagay ay naakit sa bawat isa. Ibig sabihin, ang mga tao ay may posibilidad na maattract sa katulad nila. At Ang negatibong pag-iisip ay pinaniniwalaan na nakakaakit ng mga negatibong mangyayari, habang ang positibong pag-iisip ay pinaniniwalaan na makakabuo ng kanais-nais na mga pangyayari.

Pangalawa, Nature abhors a vacuum, ibig sabihin, ang pag-alis ng mga negatibong bagay mula sa iyong buhay ay magbibigay sa’yo ng pagkakataon para mas maraming positibong bagay ang dumating sa’yo.  

Pangatlo,  Ang kasalukuyan ay laging perpekto. Ibig sabihin, laging may mga bagay na maaari mong gawin upang mapabuti ang kasalukuyang sandali. Sa halip na makaramdam ng takot o kalungkutan, dapat mong ituon ang iyong lakas sa paghahanap ng mga paraan upang gawing pinakamahusay ang kasalukuyang kalagayan.

May ilang mga bagay na maaari mong gawin upang ang Law of Attraction ay mangibabaw sa iyong sariling buhay:

1) Parating Magpasalamat

2) Ituon mo  ang iyong isip sa iyong mga layunin.

3) Hanapin ang mga positibo sa bawat sitwasyon

4)  Alamin kung paano makilala ang negatibong pag-iisip

5) Gumamit ng mga positibong paninindigan

6) I-frame ang mga negatibong kaganapan sa isang mas positibong paraan

Hindi man isang agarang solusyon ang Law of Attraction para sa lahat ng mga hamon sa buhay makakatulong ito upang malaman ang isang mas mabuti para sa iyong buhay. Ang paggamit ng law of attraction ay maaari ring magdala ng positibong mga epekto sa kagalingang pangkaisipan. Sa pamamagitan ng paniniwala na posible ang lahat,

Mabubuksan ang ating sarili sa mga bagong posibilidad. Ngunit delikado rin ang paniniwala na ang mga mabubuting bagay ay darating sa atin kahit wala tayong ginagawa, ang positibong pananaw at pagkilos ang tunay na magdudulot ng pagbabago.

Upang maganda ang kalabasan ng mga pangyayari sa’yong buhay, mahalagang magkaroon din ng mga bagay tulad ng:

  • Goals
  • Mindfulness
  • Commitment
  • Motivation
  • Timelines
  • Challenges
  • Support

Hindi man laging makokontrol ang mga pangyayari, ngunit makokontrol natin kung paano tayo tutugon sa kanila. Ang Laws of Attraction ay maaaring makatulong sa’yo na maging matatag sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Ang iyong mga tugon sa mga hamon na kinakaharap ay maaaring magpalakas sa iyo. Gayunpaman, maaari din naman itong maging  mapanira kaysa maging kapakinabangan.