Kung interesado ka sa investing at cryptocurrencies, siguradong nadaanan mo na ang terminong, “blockchain.” Ano ang BLOCKCHAIN TECHNOLOGY? Ang teknolohiya sa likod ng Bitcoin ay tinatawag na blockchain technology. Ito ang dahilan bakit posible ang magpadala ng halaga gamit lamang ang computers. Panoorin ang video at alamin pa natin ang Blockchain Technology.

Isang uri ng database ang blockchain

Ano ba ang database? 

Wikipedia

Koleksyon ito ng mga impormasyon na nakatala sa isang computer system. Sa Database, naka ayos ang mga impormasyon sa table format. Table format rin ang mga spreadsheets na   ginagamit lamang para sa isang tao o maliit na grupo at limitado lamang ang impormasyon na mailalagay. Ito ang pinagkaiba ng database.Dinisenyo ang Database para sa malaking impormasyon na ma-aaccess ng marami nang sabay-sabay.

101blockchains

ANO ANG BLOCKCHAIN TECHNOLOGY?

Ang pinagkaiba ng blockchain sa tipikal na database ay ang paraan nito sa pagtatago ng impormasyon.Kinokelekta ng blockchain ang mga impormasyon sa isang grupo, na tinatawag na “blocks.” Sinasaayos ang mga impormasyon sa mga tipak ng bloke at saka ito pagdudugtong-dugtongin. Kaya tinawag na blockchain ang mga pinagdugtong na blocks.

tvrev

Naiiba ang blockchain dahil sa katangian nitong decentralized. Ibig sabihin, libo-libo ang mga computersna may kopya ng lahat ng transaction history.  Kaya mahirap na mapabagsak ang sistema ng blockchain technologyKung may gustong bumagsak ito, kailangan niya munang wasakin ang lahat ng kopya ng transaksyon sa buong mundo.

Tandaan mo: kapag nasa blockchain na ang transaksyon, hindi na mababago ito o magiging mahirap itong mabago Kailangan munang sumang-ayon ang maraming blockchain community kung papayagan nila ang pagbabago.

Nakaayos ang lahat ng datos sa blockchain sa isang digital ledger o talaan. Maaaring makita ng isang network o maraming tao ang ledger na ‘to. Tinatawag na “node” ang mga computer kung saan nakatala ang lahat ng transaction history Kapag na-validate na ng node ang transaksyon, kinukuha na ito ng mga MINERS.

Computer rin ang Miners o mga nagmimina ng Bitcoin. Namimina nila ito sa pamamagitan ng pagsagot o pag-solve ng mathematical puzzle. Kinakailangan ng matinding computation nito at nakikipag unahan sila sa ibang miners.Ang pinakamabilis na makakapag-solveh ng mathematical puzzle ang nakakakuha ng panibagong 12.5 bitcoins!

Ang halaga ng 1 BTC sa Philippine Peso ay 1,570,374.34! Ngayon, tanong mo rin ba paano ikaw magkakaroon ng Bitcoin? Basahin sa susunod.